ITU conducts several research and supports projects related to “SDG14-Life Below Water” and “SDG15-Life on Land”. These projects aim to promote biodiversity, ecosystem conservation, monitor the health of aquatic ecosystems, and prevent marine pollution.

●      Acoustic Anatolia Project utilizes a citizen science approach to collect ultrasonic recordings from all around Turkey, aiming to provide biodiversity and abundance data for establishing effective conservation programs.

●      Adapt-Anatolia: Developing Conservation Plans for Anatolian Biodiversity Under Climate Change Project investigates the adaptive capacity of Anatolia under climate change in order to develop conservation plans for Anatolian biodiversity.

  • WhatsApp Image 2023-09-20 at 14.32.09
  • WhatsApp Image 2023-09-20 at 14.32.10 (3)
  • WhatsApp Image 2023-09-20 at 16.00.07 (1)
  • WhatsApp Image 2023-09-20 at 14.32.30
  • WhatsApp Image 2023-09-20 at 15.51.21
  • WhatsApp Image 2023-09-21 at 16.03.34
  • research-on-sustainable-land-and-aquatic-ecosystems

SDG14 Related Ongoing Projects

No

Project Title

Year

Executive

SDG

1

Farklı parametrelerin organik Rankine çevrimine dayalı deniz tipi bir atık ısı geri kazanım sisteminin performansına olan etkilerinin incelenmesi

2023-Continues

Prof. Selma Ergin

SDG14

2

SWAIN: Sustainable Watershed Management Through IoT-Driven Artificial Intelligence

2021-2024

Asst. Prof. Mehmet Tahir Sandıkkaya

SDG14

3

Establishing the Infrastructure of the Pollution Monitoring System Specific to the Sea of Marmara by Using Information Technologies

2021-2022

Prof. Nebiye Musaoğlu

SDG14

4

Development of an Ocean Model for the Turkish Antarctic Research Base Region, Marguerite Bay

2021-2023

Asst. Prof. Bilge Tutak

SDG14

5

Application of Innovative Treatment Technologies with Small Footprint to Fight against Mucilage and Water Recovery

2021-2022

Assoc. Prof. Hale Özgün Erşahin

SDG14

6

Müsilajın Gemi Makine Sistemlerine Sosyoekonomik Etkileri ve Risk Analizi Değerlendirmesi

2021-2022

Prof. Yasin Arslanoğlu

SDG14

7

Satellite-Derived Bathymetry Modelling in Shallow Water: A Case Study of Horseshoe Island

2021-2023

Assoc. Prof. Uğur Algancı

SDG14

8

Assessment of spatial and temporal changes in the Marmara Sea marine primary productivity by using satellite data and sediment bio-geochemistry

2020-2023

Asst. Prof. Nazlı Olğun Kıyak

SDG14

9

Organik Kimyasallar ve Ham Petrol İçeren Kirlenmiş Deniz Suyunun Tarımsal Biyokütleden Hidrofobik ve Süper Oleofilik Karbon Fiber Aerojel Üretilerek Temizlenmesi

2020-2022

Prof. Hanzade Açma

SDG14

10

Mapping of Aquatic Ecological Pollutants and Risk Assessment at the Central Rift Valley of Ethiopia

2019-2022

Asst. Prof. Sevil Deniz Yakan Dündar

SDG14

11

Marmara Denizi'nin optik karakterizasyonu, biyo-optik özelliklerinin belirlenmesi ve biyo-optik parametreler vasıtasıyla ekolojik bölgelerinin tanımlanması

2019-2023

Asst. Prof. Sevil Deniz Yakan Dündar

SDG14

12

Safe and sustainable solutions for the integrated use of non-conventional water resources in the mediterranean agricultural sector

2019-2022

Prof. Özlem Karahan Özgün

SDG14

13

Development of an Integrated Ecosystem Modelling Based Decision Support System for Management of Manyas Lake Watershed

2018-2022

Assoc. Prof. Alpaslan Ekdal

SDG14


SDG15 Related Ongoing Projects


No

Project Title

Year

Executive

SDG

1

Adapt-Anadolu: İklim değişikliği göz önünde bulundurularak Anadolu biyoçeşitliliğini koruma planların geliştirilmesi

2023-Continues

Asst. Prof. Emrah Çoraman

SDG15

2

Gri suların perlit kullanılarak yapay sulak alan sistemi arıtılması

2023-Continues

Prof. Mustafa Sait Yazgan

SDG15

3

Türkiye Geneli Uzun Zamanlı Kuraklık Trendlerinin Belirlenmesi

2023-Continues

Assoc. Prof. İsmail Dabanlı

SDG15

4

Antalya Bölgesi Orman Yangınlarının Uydu Görüntüleri ve Yersel Kaynaklı Meteorolojik parametrelerle İncelenmesi

2023-Continues

Assoc. Prof. Adalet Dervişoğlu

SDG15

5

Orman Biyokütlesinin Odun ve Kabuk Kısımlarının Yanma Davranışlarının Karşılaştırılması

2023-Continues

Prof. Hanzade Açma

SDG15

6

Tarihi Hava Fotoğraflarından Derin Öğrenme Tabanlı Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Segmentasyonu

2023-Continues

Prof. Elif Sertel

SDG15

7

Anatolian Sisters: Comparative population genomics of sister bat lineages in their secondary

contact in Anatolia

2023-2025

Asst. Prof. Emrah Çoraman

SDG15

8

ForestMap – The next generation of forest maps – adapting a Nordic success story across the globe

2022-2025

Prof. Elif Sertel

SDG15

9

Çeşitli Modelleme ve Simülasyonlar Kullanılarak Doğu Akdeniz Havzasında (Türkiye) Kuraklık İzleme

2022-2023

MD Mehmet Ali Çelik

SDG15

10

A GeoAI-based Land Use Land Cover Segmentation Process to Analyse and Predict Rural Depopulation

2022-2023

Prof. Elif Sertel

SDG15

11

Uydu verileri kullanılarak kuraklık izlenmesine yönelik bir mobil uygulama geliştirilmesi

2022-2023

Prof. Elif Sertel

SDG15

12

Türkiye'deki Ormanların Sessel Ekolojisi

2022-Continues

Assoc. Prof. Emine Şirin Özgün Tanır

SDG15

13

Orman Risk Haritalarının Belirlenmesi ve Önleyici Tedbirlerin Planlanması

2022-Continues

Prof. Özgür Kabak

SDG15

14

GenAdaptive: Investigating the Ecological and Genomic Effects of Inter-Species Gene Flow on Species' Adaptive Potential

2022-2024

Asst. Prof. Emrah Çoraman

SDG15

15

Climate Change, Rangelands, and Sustainability of Pastoralism in the Eurasian Drylands

2022-2024

MD Nandıntsetseg Banzragch

SDG15

16

Türkiye'de Orman Yangınları ile Mücadele ve Önlemeye Yönelik Bir Karar Destek Sisteminin CBS Tabanlı Kavramsal Tasarımı

2022-2023

Prof. Dursun Zafer Şeker

SDG15

17

Gri Suların Serbest Yüzey Akışlı ve Dikey Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alan Sistemlerinde Arıtım Performansının Karşılaştırılması

2022-2023

Assoc. Prof. Mahmut Ekrem Karpuzcu

SDG15

18

SAR ve Multispektral Uydu Görüntüleri Kullanımına Dayalı, Tarla Düzeyinde Ekim Tespiti Sisteminin Tasarımı ve Geliştirilmesi

2022-2023

Prof. Elif Sertel

SDG15

19

Farklı Atık Akımlarından Mikroalg Hasadı: Kaynak Döngüselliğinin Geliştirilerek İklim Değişikliği ile Mücadelenin Güçlendirilmesi

2022-Continues

Asst. Prof. Hüseyin Güven

SDG15

20

Establishing the Infrastructure of the Pollution Monitoring System Specific to the Sea of Marmara by Using Information Technologies

2021-2022

Prof. Nebiye Musaoğlu

SDG15

21

Satellite-Derived Bathymetry Modelling in Shallow Water: A Case Study of Horseshoe Island

2021-2023

Assoc. Prof. Uğur Algancı

SDG15

22

Uzaktan algılama temelli yeni bir agro-meteorolojik kuraklık indisi

2021-Continues

Prof. Mehmet Özger

SDG15

23

Arıtma çamurlarının pandeminin neden olduğu plastik ve ambalaj atıkları ile birlikte yüksek sıcaklık pirolizi Birlikte pirolizin ürün dağılımı ve bileşimi üzerine etkisi

2021-Continues

Prof. Emine Çokgör

SDG15

24

Kendini Onarma, Şekil Hafıza, Sualtı Yapışkanlık ve Ortam Sıcaklığına Bağlı Ayarlanabilir Mekanik Özelliklere Sahip Organohidrojellerin Sentezi

2021-2024

Prof. Oğuz Okay

SDG15

25

Arı Dağı (Bitlis) Demir Yatağının Jenetik İncelemesi: Türkiye'nin Jeotektonik Evrimindeki Yeri ve İlişkisi

2021-2023

Prof. Emin Çiftçi

SDG15

26

Tuz Gölü ve Balya Asit Maden Sahasından Halofilik Metal Tolerant ve Asidofilik Özelliğe Sahip Yeni Sitokrom P450 Enzim Sistemlerinin Metagenomik Yöntemle Eldesi

2021-Continues

Prof. Nevin Gül Karagüler

SDG15

27

Selüloz Nano Kristal CNC yapılarının biyouyumlu PLA, PBAT ve PBSA matris polimerlerinde dağılımını iyileştirmek amacıyla kimyasal yüzey modifikasyonu yöntemlerinin geliştirilmesi

2021-2023

Lect. PhD Yonca Alkan Göksu

SDG15

28

Orman Yangınlarında Uydu Tabanlı Duyarlılık/Etkilenebilirlik ve Risk Analizi:Antalya Örneği

2021-Continues

Prof. Nebiye Musaoğlu

SDG15

29

Yapay Sulak Alanlarda Gri Su Arıtma Performansının Değerlendirilmesi

2021-2023

Assoc. Prof. Mahmut Ekrem Karpuzcu

SDG15

30

Ağaç Malzemelerin Tahribatsız Değerlendirmesi için Akustik Tabanlı Ölçüm Sistemi Tasarımı

2021-2023

Prof. Ali Gelir

SDG15

31

Atıksularda Kirlilik Yükü Azaltımı İçin Yenilikçi Hibrit Membran Biyoreaktör (IF-MBR) Arıtma Teknolojisinin Araştırılması

2021-2022

Asst. Prof. Türker Türken

SDG15

32

PaleoAnatolia: Investigation of the Effects of Paleoclimate Stability on the Biological and Genetic Diversity of Anatolia

2021-2022

Asst. Prof. Emrah Çoraman

SDG15

33

Batı Marmara (Gelibolu Yarımadası-Gökçeada) Kıyılarında Deniz Seviyesi Değişimlerinin Kayıtları ile Bunların Zamansal, Mekânsal Dağılımları ve Bölgenin Neotektoniği Açısından İncelenmesi

2020-2023

Res. Asst. PhD Ufuk Tarı

SDG15

34

Acoustic Anatolia: Integrating Citizen Science into Acoustic Ecology

2020-2023

Asst. Prof. Emrah Çoraman

SDG15

35

A co-evolutionary modelling system for water-soil-vegetation interactions in Turkish semiarid landscapes for sustainable natural resources

2019-2022

Asst. Prof. Ömer Yetemen

SDG15

36

Safe and sustainable solutions for the integrated use of non-conventional water resources in the mediterranean agricultural sector

2019-2022

Prof. Özlem Karahan Özgün

SDG15

37

Büyük Orman Yangını Geçirmiş Alanlarda Erozyon Hızının Serpinti Radyonüklidi ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanarak Belirlenmesi

2019-2022

Assoc. Prof. Tolga Görüm

SDG15

38

İklim değişikliği altında istilacı tür dağılım modellemesi

2018-Continues

Prof. Hasan Nüzhet Dalfes

SDG15

39

Development of an Integrated Ecosystem Modelling Based Decision Support System for Management of Manyas Lake Watershed

2018-2022

Assoc. Prof. Alpaslan Ekdal

SDG15

40

Uzaktan algılama verileri kullanarak derin öğrenmeye dayalı arazi kullanım ve arazi örtüsü haritala modeli geliştirme

2018-2022

Prof. Cengizhan İpbüker

SDG15