Dünyayı Değiştirmeye Kampüsümüzden Başlıyoruz!

Kampüsler yaşam alanlarımızın küçük birer modeli. Daha sürdürülebilir sistemlerin inşası için, dünya ile birlikte biz de kampüsümüzde çözümler arıyoruz. Bize katılın!

 

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, günümüzdeki neslin ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da ön görerek ve saygı duyarak gerçekleştirilebilen bir kalkınma olarak tanımlanabilir.

Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Bugün dünyada kalkınmak için gereklilikleri karşılamanın yollarını arayan sayısı yüzü aşkın ülke bulunmakla beraber artan iklim değişikliği tehdidi ile birlikte bugünün kalkınmasının gelecek nesilleri olumsuz etkilememesi için somut çaba da gösterilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, dünya genelindeki nüfusların yaşamlarını iyileştirmek ve iklim değişikliğinin insan kaynaklı tehlikeli etkilerini azaltmak için bir çerçeve oluşturmaktadır. Kısacası sürdürülebilirlik, inovasyonu teşvik ederken ve yaşam tarzımızdan ödün vermeden doğal çevremizi, insan ve ekolojik sağlığımızı korumayı amaçlamaktadır. Bu sebeple oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Sürdürülebilirlik için Biz Neler Yapıyoruz?

Sürdürülebilirlik için SİZ Neler Yapabilirsiniz?

Akademisyen

İTÜ'nün de 9 partnerinden biri olarak yer aldığı EELISA, akademisyenler, öğrenciler ve üniversite dışı kurum ve kişileri bir araya getirerek oluşturduğu topluluklar ile gerçek-hayat problemleri ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik çözümler üretiyor. DISCOVERY (Designing a Sustainable and Decarbonized University), CRC (Circular and Regenerative Campus Community), SusBCC (Sustainable Buildings and Communities) ve daha pek çok EELISA topluluğu hakkında daha çok bilgi edinin.

Topluluklar (itu.edu.tr)

EELISA Kurulan toplulukların bilgisi (itu.edu.tr)

İTÜ'nün ilk karbon nötr kongresi olma özelliğine sahip Sürdürülebilir Ekosistem Günleri, 2009 yılından bu yana düzenlenmekte olup Türkiye’nin birçok şehrinden öğrenciye, sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışma yapmakta olan akademisyenlere, ve çevre teknolojileri ve sürdürülebilir çevre yaklaşımı konusunda küresel hassasiyete ve vizyona sahip sektör temsilcilerine ücretsiz katılım imkanı sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Değişen dünya düzeninde araştırma konuları da sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşıyor ve pek çok proje çağrısı sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilişkilendiriliyor. Sürdürülebilirlik ile ilişkili güncel proje çağrılarını sizler için aşağıda sunmaktayız. Araştırma yönünü değiştirmenin zamanı sizce de gelmedi mi?

Avrupa Hidrojen Haftası 29 Kasım- 3 Aralık 2021

Solar Cofund 2 Çağrısı

BiodivERsA+ Proje Çağrısı

Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler Çağrısı

Güvenli, Dirençli Ulaşım ve Akıllı Mobilite Hizmetleri Konulu Proje Çağrısı

Öğrenci

İTÜ'nün ilk karbon nötr kongresi olma özelliğine sahip Sürdürülebilir Ekosistem Günleri, 2009 yılından bu yana düzenlenmekte olup Türkiye’nin birçok şehrinden öğrenciye, sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışma yapmakta olan akademisyenlere, ve çevre teknolojileri ve sürdürülebilir çevre yaklaşımı konusunda küresel hassasiyete ve vizyona sahip sektör temsilcilerine ücretsiz katılım imkanı sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Vatandaş

İTÜ'nün ilk karbon nötr kongresi olma özelliğine sahip Sürdürülebilir Ekosistem Günleri, 2009 yılından bu yana düzenlenmekte olup Türkiye’nin birçok şehrinden öğrenciye, sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışma yapmakta olan akademisyenlere, ve çevre teknolojileri ve sürdürülebilir çevre yaklaşımı konusunda küresel hassasiyete ve vizyona sahip sektör temsilcilerine ücretsiz katılım imkanı sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.