goal14-0

AMAÇ 14: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak

Denizler ve balıkçılık, dünya çapında nüfusun finansal, sosyal ve doğal ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, bilinçsiz tüketim, ekolojik çürüme ve fermantasyona dayanmaya çalışıyor. Deniz koşullarını garantiye almaya yönelik öncü çabalar, balıkçıların faaliyet alanları ve deniz bilimine eklenen kaynaklar, bu eşsiz ve hassas varlığı güvence altına almak için gereken kritik ihtiyacı henüz karşılamıyor.

Aşağıda yer verilen inceleme girişimleri denizleri, okyanusları ve deniz varlıklarını izleme ve ekonomik yararlılık sağlama niyetiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14’e açıkça uyumlu hale getirildi. Bu girişimler ve faaliyetler Üniversitenin SDG’lere olan bağlılığının örnekleridir.


14-1-1

Sürdürülebilir Su Stratejisi Modeli: HIDROTURK

HIDROTURK olarak kısaltılan “Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi için Türkiye'ye Özgü Hidroloji, Su Kalitesi ve Ekoloji Modelleme Araçlarının Geliştirilmesi” adlı proje, İTÜ tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Devamını oku


1-1-1

Açık Dijital İnovasyon Merkezi

Bu araştırma, girişimciler ve araştırmacılar için Açık Dijital İnovasyon Merkezi (ODIH) olarak hizmet edecek kendi kendine yeten bir ev inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Devamını oku


6-4-1

Arktik, Antarktika, Okyanus ve Deniz Bilimleri ile İlgili Çalışmalar

İTÜ, ITU PolRec adında bir Polar Araştırma Merkezi kurdu. Merkezin; Arktik, Antarktika, Okyanus ve Deniz Bilimleri üzerine üniversiteler arası ve uluslararası çalışmalar yürütme misyonuna sahip bir Ulusal Antarktika Bilim Ekibi vardır.

Devamını oku


12-1-1

Atıklarımızı Yönetiyoruz

Atık üretimi ve geri dönüşümü Türk Hükümeti ve İTÜ politikaları kontrolü altındadır.

Devamını oku