İstihdam uygulamaları

 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), çalışanlarına mesai saatlerinde geliştirmeleri için sunduğu insana yakışır işlerle öne çıkıyor. Üniversite, personelinin ve çalışanların haklarını korumak için oluşturulan sendikayı tanır. Ayrıca, üniversitenin çalışanların haklarını temin etmek için farklı politikaları vardır. İTÜ'de cinsiyet, ırk, etnik köken, engellilik gibi şartlardan bağımsız olarak her çalışanın hak ettiği ücreti aldığı bir maaş skalası vardır.

 


1_giris_SDG_8_tachometer_2022

 

Anayasamız, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yeterlilikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, maaş ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesini öngörmektedir. Memurların mali hakları, hizmet sınıfı, kadro ve unvan, kadro derecesi, eğitim durumu gibi kriterlere göre belirlenmektedir. Türkiye'de çalışan ilişkileri, yerel iş kanunu “4857 Sayılı Türk İş Kanunu” ile tanımlanmaktadır. Tüm İTÜ çalışanları, sözleşmenin 4857 sayılı Türk İş Kanunu hükümlerine göre düzenlendiğini belirten bir sözleşme ile istihdam edilmektedir.


8