goal7-0

AMAÇ 7: Uygun maliyetli, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye herkesin erişim sağladığından emin olmak

Dünya, her geçen gün enerji verimliliğini geliştirme ve güçlendirme noktasında hissedilir bir zemin kazanıyor. Dünya çapındaki pek çok çok kişi yemek pişirmek için gerekli olan temiz yakıt ve teknolojilerine gerçek anlamda ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyacın avantajlarını kabul etme konusunda son derece ılımlı bir bakış açısındadır. Pandemi, refah odak noktalarında dayanıklı ve makul güç gereksinimini öne çıkarmıştır. Benzer şekilde, seçilmiş tarım ülkelerinde yapılan bir araştırma, incelenen refah alanlarının dörtte birinin enerjiden yoksun olduğunu, bir diğer çeyrekte ise planlanmamış kesintiler olduğunu ve bu durumun temel refah yönetimlerini etkilediğini ortaya çıkardı. Bu tür eksiklikler, kaliteli yaşamın mevcut acil durumuna karşı kaliteli yaşam yapılarının reaksiyonunu zayıflatmaktadır.

İTÜ, hem bölümler hem de disiplinler arası enerji araştırmalarını yürütme sözü vermektedir. Fakültelerin ve araştırmacıların çoğu, çatı fotovoltaikleri, küçük ölçekli rüzgâr türbinleri, biokütle ve biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve depolama teknolojileri üzerine çalışmaktadır. Diğer yandan, tekno-ekonomik ve sosyo-ekonomik analizler yoluyla enerji güvenliği ve eşitliği üzerine çalışmaktadır. Eğitim sağlayan bir kurum olarak İTÜ, takdim ettiği yeni uzmanlar ve eğitim modülleri sayesinde sürdürülebilir enerji alanında eğitim programlarını daha da genişletmeyi planlamaktadır.

Aşağıda yer verilen inceleme girişimleri, herkes için erişebilir ve temiz enerji yönetimini güvence altına alma niyetiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 7’ye açıkça uyumlu hale getirilmiştir. Bu girişimler ve faaliyetler, Üniversitenin SDG’lere olan bağlılığının örnekleridir.


7-1-1 

Enerji Tasarruflu Binalar

İTÜ, su ve enerji verimliliği açısından sürdürülebilir bina sayısını artırma çabasındadır. Bu binalarda enerji verimli mekanik ve elektrik aparatları kullanılmaktadır.

Devamını oku


7-2-1 

Enerji Tasarruflu Aydınlatma ve Cihazlar

İTÜ’de düşük enerji tüketimi yapan güvenli, ekonomik ve estetik aydınlatma armatürlerinin kullanımı teşvik edilmekte olup, iç ve dış mekanlarda enerji tasarruflu cihazlar benimsenmiştir.

Devamını oku


7-3-1

İTÜ Yeşil Kampüs Projesi

İTÜ, sıfır emisyonlu araçların, yaya ve bisiklet yollarının kullanımının artırılmasına yönelik birçok iddialı hedef ve proje ilan etti.

Devamını oku


1-1-1

Açık Dijital İnovasyon Merkezi

Bu araştırma, girişimciler ve araştırmacılar için Açık Dijital İnovasyon Merkezi (ODIH) olarak hizmet edecek kendi kendine yeten bir ev inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Devamını oku


6-1-1

İTÜ’nün Sürdürülebilir Binaları

İTÜ, su ve enerji verimliliği açısından sürdürülebilir bina sayısını artırma çabasındadır. Su kullanımının en aza indirilmesi, yeni inşaatların ana hedeflerinden biridir.

Devamını oku


6-2-1

İTÜ’de, Su Kullanımını En Aza İndiren Sürdürülebilir Bahçecilik

İTÜ, peyzajda İstanbul'daki yağıştan fazla yağış gerektirmeyen yerel bitkileri tercih ediyor. Kampüste permakültür ilkelerine uygun olarak yeni bir bahçe kuruldu.

Devamını oku


6-5-1

Solar Decathlon Africa : Sıfır Enerji ve Sıfır Atık Anlayışı

Türkiye'yi ilk kez Solar Decathlon Afrika Yarışmasında İTÜ'den Bosphorus adlı bir ekip temsil etti. Ekip, sıfır enerji ve sıfır atık anlayışıyla ReYard Evi Projesinin inşaatına başladı.

Devamını oku


12-1-1

Atıklarımızı Yönetiyoruz

Atık üretimi ve geri dönüşümü Türk Hükümeti ve İTÜ politikaları kontrolü altındadır.

Devamını oku


13-1-1

İklim Değişikliği Oyunu: CAMAPOLI

İstanbul merkezli bir iklim değişikliği adaptasyon ve azaltma oyunu

Devamını oku


15-1-1 

İTÜ, Türkiye’nin İlk Süper Şehrini Projelendirdi

İTÜ'den bir ekip Eskişehir Kocakır'da “sıfır enerji, sıfır atık ve kendi ihtiyacını üreterek kendi kendine yeten ekolojik şehir” tasarladı.

Devamını oku