goal8-0

AMAÇ 8: İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için saygın işleri desteklemek

Dünya ekonomisi, işgücü verimliliği ve işsizlikteki iyileştirmelere rağmen önceki dönemlere göre daha yavaş gelişme seyrediyordu. Pandemi, dünya ekonomisini ani ve ciddi bir şekilde etkileyerek dünyayı bir krize sürükledi. Dünya iş piyasalarında yaşanan bu sıra dışı şok, 2020’nin ikinci çeyreğinde çalışma sürelerinde yaklaşık %10,5’lik bir küçülmeye sebep oldu ve bu tüm gün çalışan 305 milyon kişi demektir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, geçici işlerde çalışanlar, bağımsız olarak istihdam edilenler, geçimini gündelikle sağlayanlar bu durumdan ağır şekilde etkilendi.

Aşağıda yer verilen inceleme girişimleri, herkes için adil çalışmayı, kapsamlı ve yönetilebilir parasal kalkınmayı destekleme niyetiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8’e açık bir şekilde uyumlu hale getirilmiştir. Bu girişimler ve faaliyetler, Üniversitenin SDG’lere olan bağlılığının örnekleridir.


1-4-1

Kampüs Çoğumuz için Mutlu Bir Yuva

Üniversitemiz herkesin gülümseyebileceği bir ortam sağlamaya çalışıyor.

Devamını oku


3-1-1

Otizimli Çocuklar için Bir Müdahale Aracı Olarak İTÜ’de Sosyal Yardımcı Robotik

“Otizmli çocuklar için bir müdahale aracı olarak Sosyal Yardımcı Robotikte Duygusal Döngü” başlıklı Erasmus EMBOA projesi, duygusal hesaplama teknolojileriyle otizmli çocuklarda sosyal robot müdahalesini geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma ve eğitim projesidir.

Devamını oku


3-2-1

Roborehabilitasyon: Yardımcı Odyoloji Rehabilitasyon Robotu

İTÜ'de bir TÜBİTAK 1001 projesi olan 'RoboRehab: Yardımcı Odyoloji Rehabilitasyon Robotu' adlı bir diğer proje, odyoloji rehabilitasyonu için duygusal bir robot arkadaşı geliştirmek ve sistemi işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken çocuklarla test etmektir.

Devamını oku