goal11-0

AMAÇ 11: Şehirleri ve yerleşim birimlerini güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak

Hızlı kentleşme, tüm topluluklarda eksik ve düzensiz yapılaşmayı beraberinde getirdi ve aşırı hava kirliliğine sebep oldu. Pandemi, konaklama sıkıntıları, evlerde akan suyun olmaması, ortak tuvalet kullanımı, atık yönetim organizasyonunun az olması ya da hiç olmaması, kamu araçlarının olağanüstü yoğun ve dolu olması, tıbbi destek hizmetlerinin kısıtlı olması gibi sebeplerle dünya üzerindeki 1 milyardan fazla sakini etkiliyor. Bu alanlarda yaşayan kesimin büyük çoğunluğu gündelikçi işlerde çalışıyor ve kentteki işletmeler kepenk kapattıkça bu insanlar işlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorlar.

Aşağıda yer verilen inceleme girişimleri, kentsel alanları korunaklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir kılma niyetiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 11’e uyumlu hale getirilmiştir. Bu girişimler ve etkinlikler Üniversitenin SDG’lere olan bağlılığının örnekleridir.


11-1-1

Geçmişi Geleceğe Taşıyoruz: Geleneksel Sanatlar İTÜ ile Yaşıyor

İTÜ, yerel ve uluslararası geleneksel sanatları festivaller, yarışmalar ve seminerlerle yaşatıyor.

Devamını oku


11-2-1

Herkes için İTÜ Uzmanlığı

İTÜ sanat kurumları, uzmanlığını ve deneyimlerini kamuya açık etkinliklerle paylaşıyor.

Devamını oku


1-3-1

Ata Yadigarı Tohumlar Kampüs Bahçemizde

Ekolojik yaşamı desteklemek için Buğday Derneği (tahmini 2002) ile işbirliği yapan gönüllü öğrenciler, Buğday'ın “Doğa Dostu Kent Bahçeleri - Tohumlar Kampüse” projesi kapsamında Taşkışla kampüsünde sebze yatakları başlattı.

Devamını oku


11-4-1

Tarihin Kokusu: İTÜ Kampüs Binaları

İTÜ, Osmanlı döneminden kalma üç kampüs binası ile öğrencilerine ve halka tarihi bir atmosfer sunuyor.

Devamını oku


1-1-1

Açık Dijital İnovasyon Merkezi

Bu araştırma, girişimciler ve araştırmacılar için Açık Dijital İnovasyon Merkezi (ODIH) olarak hizmet edecek kendi kendine yeten bir ev inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Devamını oku


3-1-1

Otizimli Çocuklar için Bir Müdahale Aracı Olarak İTÜ’de Sosyal Yardımcı Robotik

“Otizmli çocuklar için bir müdahale aracı olarak Sosyal Yardımcı Robotikte Duygusal Döngü” başlıklı Erasmus EMBOA projesi, duygusal hesaplama teknolojileriyle otizmli çocuklarda sosyal robot müdahalesini geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma ve eğitim projesidir.

Devamını oku


3-2-1

Roborehabilitasyon: Yardımcı Odyoloji Rehabilitasyon Robotu

Bu araştırma, girişimciler ve araştırmacılar için Açık Dijital İnovasyon Merkezi ODIH olarak hizmet edecek kendi kendine yeten bir ev inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Devamını oku


4-1-1

Ötesine Geçiyoruz

İTÜ halk eğitiminde sorumluluk alıyor.

Devamını oku


6-1-1

İTÜ’nün Sürdürülebilir Binaları

İTÜ, su ve enerji verimliliği açısından sürdürülebilir bina sayısını artırma çabasındadır. Su kullanımının en aza indirilmesi, yeni inşaatların ana hedeflerinden biridir.

Devamını oku


6-2-1

İTÜ’de, Su Kullanımını En Aza İndiren Sürdürülebilir Bahçecilik

İTÜ, peyzajda İstanbul'daki yağıştan fazla yağış gerektirmeyen yerel bitkileri tercih ediyor. Kampüste permakültür ilkelerine uygun olarak yeni bir bahçe kuruldu.

Devamını oku


6-3-1

Bilinçli Su Kullanımının Teşvik Edilmesi

İTÜ, bilinçli su kullanımını artırmak için ilkokul öğrencilerine ücretsiz seminer ve atölye çalışmaları vermeyi amaçlayan Suyun Gözyaşları adında bir sosyal sorumluluk projesine sahiptir.

Devamını oku


6-5-1

Solar Decathlon Africa : Sıfır Enerji ve Sıfır Atık Anlayışı

Türkiye'yi ilk kez Solar Decathlon Afrika Yarışmasında İTÜ'den Bosphorus adlı bir ekip temsil etti. Ekip, sıfır enerji ve sıfır atık anlayışıyla ReYard Evi Projesinin inşaatına başladı.

Devamını oku


7-1-1 

Enerji Tasarruflu Binalar

İTÜ, su ve enerji verimliliği açısından sürdürülebilir bina sayısını artırma çabasındadır. Bu binalarda enerji verimli mekanik ve elektrik aparatları kullanılmaktadır.

Devamını oku


7-2-1 

Enerji Tasarruflu Aydınlatma ve Cihazlar

İTÜ’de düşük enerji tüketimi yapan güvenli, ekonomik ve estetik aydınlatma armatürlerinin kullanımı teşvik edilmekte olup, iç ve dış mekanlarda enerji tasarruflu cihazlar benimsenmiştir.

Devamını oku


7-3-1

İTÜ Yeşil Kampüs Projesi

İTÜ, sıfır emisyonlu araçların, yaya ve bisiklet yollarının kullanımının artırılmasına yönelik birçok iddialı hedef ve proje ilan etti.

Devamını oku


10-3-1

İTÜ’de Uygun Fiyatlı Konut

İTÜ'de, özellikle düşük gelirli öğrencilere nispeten ucuz ve konforlu konaklama sağlamak için “Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü” bulunmaktadır.

Devamını oku


12-1-1

Atıklarımızı Yönetiyoruz

Atık üretimi ve geri dönüşümü Türk Hükümeti ve İTÜ politikaları kontrolü altındadır.

Devamını oku


14-1-1

Sürdürülebilir Su Stratejisi Modeli: HIDROTURK

HIDROTURK olarak kısaltılan “Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi için Türkiye'ye Özgü Hidroloji, Su Kalitesi ve Ekoloji Modelleme Araçlarının Geliştirilmesi” adlı proje, İTÜ tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Devamını oku


15-1-1 

İTÜ, Türkiye’nin İlk Süper Şehrini Projelendirdi

İTÜ'den bir ekip Eskişehir Kocakır'da “sıfır enerji, sıfır atık ve kendi ihtiyacını üreterek kendi kendine yeten ekolojik şehir” tasarladı.

Devamını oku


15-2-1 

Türlerin ve Biyoçeşitliliğin Korunması

İTÜ, mevcut ekosistemleri korumak ve genişletmek için farklı çalışmalar yürütüyor. Kampüste biyoçeşitliliği korumak için farklı alanlarda birçok uzman ve akademisyen işbirliği yapıyor.

Devamını oku