goal10-0

AMAÇ 10: Ülke içinde ve ülkeler arası eşitsizliği azaltmak

Bazı ölçümlerde, eşitsizliğin azaldığına dair olumlu belirtilere rağmen, örneğin düşük gelirli ülkelerde karşılıklı ödemelerin azalması ve özel takastan yararlanılması, tüm yapılarda dengesizliği sürdürmektedir. Covid-19 krizi, zayıf bireyleri ve ülkeleri en sert şekilde vuruyorken kırılgan milletler üzerinde önemli seviyede zarar verici etkiler bırakıyor. Bu durum ülkelerin içinde ve ülkelerin kendi aralarında var olan önemli eşitsizlikleri ortaya çıkarıyor.

Aşağıda yer verilen inceleme girişimleri, ülkeler içinde ve kendi aralarında eşitsizliği azaltma beklentisiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10’a açıkça uyumlu hale getirilmiştir. Bu görevler ve etkinlikler Üniversitenin SDG’lere olan bağlılığının örnekleridir.


10-1-1

İTÜ, Yeterince Temsil Edilemeyen Grupları Destekliyor

İTÜ yıllık olarak çeşitli istatistikler, mali durum, verilen burslara ilişkin idari işler ve kadın öğrenciler ile ilgili faaliyetlerin yanı sıra engelli ve düşük gelirli öğrenciler için önlemler içeren bir yıllık faaliyet raporu yayınlamaktadır.

Devamını oku


10-2-1

Cinsiyet Eşitliği ve İnsan Hakları

İTÜ, bilim, mühendislik, teknoloji ve sanatta cinsiyet eşitliğini desteklemek ve geliştirmek için Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Kadın Çalışmaları Merkezi'ni (KAUM) kurdu.

Devamını oku


10-3-1

İTÜ’de Uygun Fiyatlı Konut

İTÜ'de, özellikle düşük gelirli öğrencilere nispeten ucuz ve konforlu konaklama sağlamak için “Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü” bulunmaktadır.

Devamını oku


10-4-1

Engelli Öğrencilerin Hayatını Kolaylaştırmak

İTÜ'de, fakülte binalarına erişim ve mentorluk açısından engelli öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıracak Engelli Öğrenci Birimi bulunmaktadır.

Devamını oku


3-1-1

Otizimli Çocuklar için Bir Müdahale Aracı Olarak İTÜ’de Sosyal Yardımcı Robotik

“Otizmli çocuklar için bir müdahale aracı olarak Sosyal Yardımcı Robotikte Duygusal Döngü” başlıklı Erasmus EMBOA projesi, duygusal hesaplama teknolojileriyle otizmli çocuklarda sosyal robot müdahalesini geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma ve eğitim projesidir.

Devamını oku


3-2-1

Roborehabilitasyon: Yardımcı Odyoloji Rehabilitasyon Robotu

İTÜ'de bir TÜBİTAK 1001 projesi olan 'RoboRehab: Yardımcı Odyoloji Rehabilitasyon Robotu' adlı bir diğer proje, odyoloji rehabilitasyonu için duygusal bir robot arkadaşı geliştirmek ve sistemi işitme engelli veya işitme güçlüğü çeken çocuklarla test etmektir.

Devamını oku


4-1-1

Ötesine Geçiyoruz

İTÜ halk eğitiminde sorumluluk alıyor.

Devamını oku