İTÜ, EELISA Avrupa Üniversitelerinin dokuz ortak üniversitesinden biridir. EELISA Avrupa Üniversitesi bünyesinde kurulan topluluklardan biri olan “Circular EELISA Community”, 2022 yılında EELISA Ortak Topluluk Fonu tarafından fonlanmaya değer görülen 23 projeden üçünün yürütülmesini üstleniyor.

“circular@[action]” projesi Doç. Dr. Zeynep Günay ve Dr. Bihter Almaç tarafından, “CIRCULAR IN PLAY” projesi Dr. İmge Akçakaya ve Navarro García J. tarafından, “Be Circular Seminars” projesi Doç. Dr. Zeynep Günay, Dr. Bihter Almaç ve Dr. İmge Akçakaya tarafından üstlenilmiştir. Bu projeler, yüksek öğretimin stratejik rolüne dair ortak bir vizyonu paylaşmaktadır. Yüksek öğretim sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularını ele almada önemli bir rol oynayacaktır.

Projelerin detayları için: https://eelisa.eu