İstanbul Teknik Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisinin düzenlemiş olduğu Sürdürülebilirlik Komisyonları Eşgüdüm Çalıştayı Programı 21 Haziran 2022 tarihinde Maslak Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Acuner Türet'in gerçekleştirdiği Çalıştayda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İTÜ İklim Eylem Planı Temelinde Oluşturulan Sürdürülebilirlik Göstergeleri ile Komisyonların Entegrasyonu Çalışması konusunda Öğr. Gör. Kadriye Elif Maçin bilgi verdi. Derecelendirme Koordinatörülüğü’nde görev alan hocalarımız THE Impact Ranking ile ilgili tecrübelerini paylaştılar. Sonrasında tüm komisyonlar kendi yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında masa başı bir çalışma ortamında fikirlerini ortaya çıkardılar.

Resim1
Resim2

Öğleden sonra oturumunda Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar İTÜ BAP hızlı destek programından ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları önemseyen projelere öncelik verileceğini belirtti. Rektör Yardımcısı   Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr. İsmail Dabanlı ile birlikte oturuma eşlik ederek sorulara cevap verdiler.  Her komisyon hem kendi içinde hem de farklı komisyonlarla işbirliği yapacakları etkinlik ve projelerin yer aldığı, fikirlerin görüşülüp tartışıldığı verimli bir Çalıştay gerçekleştirildi.