İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi ve SEM ortaklığında Sürdürülebilirlik Uzmanlık eğitimi 10 Mayıs’ta başladı! Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının tamamını kapsayacak şekilde dalında uzman eğitimci kadrosu ile 6 temel modülden oluşan eğitimin 1. Modülü 18 kişilik yüksek katılımla tamamlandı!

1.Modül olarak “Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar / Kentsel Fırsatlar” başlığı altında 4 ders düzenlendi!

10 Mayıs Salı günü ilk ders olarak “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Giriş ve Sürdürülebilir Kentleşme” başlığıyla katılımcılarla tanışıp program içeriğini aktarılarak konuya giriş yapıldı.

2. Derste “Akıllı Şehirler”, 3. Derste “Konutlarda Sürdürülebilirlik ve Karşılanabilirlik” ve son derste de “Kentsel Kamusal Alanlar, Sürdürülebilir Kıyı Yönetimi, Kent Ekosistemi” konuları üzerinde duruldu.

17 Mayıs Salı itibariyle eğitimin 2. Modülü olan “Sosyal Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme” teması başladı.


surdurulebilir-kentler-topluluklar